Componette

Componette

baraja-core

baraja-core / heureka-bidding-api v1.1.0

Simple PHP API layer for Heureka.

download-cloud-line composer require baraja-core/heureka-bidding-api

Heureka Bidding API v PHP

Jednoduše použitelná knihovna pro komunikaci s Heureka API pro strojové získávání dat z Heureky.

V rámci tohoto API můžete stahovat informace o produktech, kategoriích, cenách, dostupnosti a podobně. Data získáváte ve strojově čitelné podobě jako nativní PHP entitu splňující rozhraní Baraja\HeurekaBiddingApi\Response\Response.

📦 Instalace

Jednoduše nainstalujeme Composerem:

$ composer require baraja-core/heureka-bidding-api

A následně stačí knihovnu použít.

Hlavní přednost této knihovny je jednoduché nasazení, přičemž nemá závislost na žádném frameworku a funguje plně automaticky.

🛠️ Použití v základním PHP

Pro vytvoření libovolného požadavku stačí vytvořit instanci služby HeurekaApi, předat accessKey a pokládat jednotlivé dotazy. Jako odpověď bude vždy typová entita.

Například chceme zjistit, kolik Heureka obsahuje kategorií:

$api = new \Baraja\HeurekaBiddingApi\HeurekaApi('vas-access-klic');

$response = $api->run(\Baraja\HeurekaBiddingApi\HeurekaApi::METHOD_CATEGORY_INDEX);

echo $response->getCount();

Konkrétní metody pro volání vám bude napovídat přímo váš editor.

POZOR:

Pro volání metod vždy používejte vyhrazené konstanty, které garantují kompatibilitu vaší aplikace s aktuální verzí API.

Pokud Heureka API změní, v rámci tohoto balíku vyjde aktualizace (kterou instalujete příkazem composer update) a díky použití konstant bude balík stále kompatibilní.

Použití v Nette

Knihovna je dobře kompatibilní s Nette. Pro funkčnost stačí do vašeho projektového common.neon vložit tuto konfiguraci (nezapomeňte uvést váš access klíč):

services:
   heurekaApi: Baraja\HeurekaBiddingApi\HeurekaApi('vas-access-klic')

⏫ Pokročilé volání

Pro pokročilé sestavení požadavku vždy využijte oficiální dokumentaci, přičemž se předávají 3 parametry:

Request vždy sestavujte přes metodu run(), která obsahuje pokročilé validace a mapování výstupu do entit.

Parametr Povinný? Vysvětlení
method ano Název API metody, kterou chceme volat. Například category.index. Hodnoty získáte v konstantách METHOD_*.
params ne Volitelné parametry jako array. Parametry se předávají do API a souvisí s konkrétní metodou. Před zavoláním API se vždy podívejte do dokumentace. Knihovna provádí základní validaci vstupních parametrů.
locale ne Pro jaké prostředí (jazyk) sestavit request? Výchozí hodnota je cs (čeština), akceptuje také cz (čeština). Pro slovenštinu sk. Jiné jazyky nejsou podporovány.

Pro testování volání API lze poaždavek namířit také na jinou URL. Tyto URL je potřeba nejprve registrovat metodou setCustomEndpoint(string $locale, string $endpoint), které předáme jazyk (například cs) a URL (endpoint). Vlastní přepisy URL adres mají při routingu vyšší prioritu, než výchozí konstanty. Přepis se provádí v metodě resolveEndpoint(), kterou můžete volně zavolat.

🧪 Ošetření chyb

Pokud při zpracování požadavku nastane jakákoli aplikační chyba, vyhazujeme výjimku \Baraja\HeurekaBiddingApi\HeurekaException.

V případě fatálního selhání (například parse error v odpovědi ze serveru) se vyhazuje interní \RuntimeException, kterou bychom neměli zachytávat, ale nechat probublat až na jádro aplikace a tam zalogovat. Runtime chyby se při správné konfiguraci knihovny nebudou nikdy vyhazovat a slouží pouze pro debug.

🔒 Access klíč

Pro komunikaci s API potřebujete od Heureky získat API klíč. Použití je omezeno podle počtu požadavků a poté se platí. Základní klíč se mi podařilo získat od podpory zdarma e-mailem (pro účely testování), ale raději na to nespoléhejte.

Informace z oficiální dokumentace:

Jak probíhá aktivace API?

Nejprve je potřeba potvrdit smlouvu na objednávku této služby, poté vám bude poskytnut přístup/token, dokumentace a další potřebné informace. Následně stačí implementovat API.

👷‍♀️ Potíže s knihovnou a hlášení chyb

Jedná se o neoficiální knihovnu, u které není garantována funkčnost na vašem prostředí. Knihovna se i tak snaží splnit co nejvíce obecné rozhraní, aby měla širokou podporu na většině prostředí.

Pro korektní funkčnost potřebujete mít PHP 7.1 nebo novější (jak zjistit verzi PHP?).

Pokud se domníváte, že všechno děláte správně a v knihovně je chyba, nahlašte to založením nové issue.

Knihovnu vyvíjí Jan Barášek.

📄 License

baraja-core/heureka-bidding-api is licensed under the MIT license. See the LICENSE file for more details.

bar-chart-fill

Statistics

download-cloud-fill
792
star-fill
2
bug-fill
1
flashlight-fill
300d
price-tag-2-line

Badges

guide-fill

Dependencies

php (>=7.1.0)
ext-json (*)
ext-mbstring (*)
Componette Componette felix@nette.org