Componette

Componette

contributte

contributte / fileupload v2.0.3

🆙 File uploads on steroids for Nette Framework (@nette). Implements blueimp/jquery-file-upload.

download-cloud-line composer require jzechy/jquery-fileupload

Website 🚀 contributte.org | Contact 👨🏻‍💻 f3l1x.io | Twitter 🐦 @contributte

Usage

To install latest version of jzechy/jquery-fileupload use Composer.

composer require jzechy/jquery-fileupload

Documentation

For details on how to use this package, check out our documentation.

There is also thread on Nette Forum.

Versions

State Version Branch Nette PHP
dev ~2.1.0 master 2.4 >=7.1
stable ~2.0.3 master 2.4 >=7.2

Development

See how to contribute to this package. This package is currently maintained by these authors.


Consider to support contributte development team. Also thank you for using this package.

 • v2.0.3 v2.0.3

  Bumped! 🐗

  Diff: v2.0.2...v2.0.3

  Changes:

 • v2.0.2 v2.0.2

  Bumped! ©️

  Diff: 2.0.1...v2.0.2

  Changes:

 • 2.0.1 v2.0.1

  Diff: 2.0.0...2.0.1

  Zmeny:

  • Kompatibilita s PHP 7.2
 • 2.0.0 v2.0.0

  Diff: 1.2.2...2.0.0

  Zmeny:

  • UI mody nahrazeny Renderer classes.
   • FileUploader nabízí výchozí rendering pro Bootstrap3 a 4, a HTML5 only.
  • Aktualizace blueimp/jQuery-FileUpload.
  • Možnost přidávání výchozích souborů do uploaderu.
  • Lze překládat hlášky uploaderu.
   • Možnost nastavit v neonu vlastní výchozí hlášky.
  • Možnost rozšiřovat konfiguraci blueimpova uploaderu.
   • Pomocí setteru i konfigurace v neon.
 • 2.0.0-beta5 v2.0.0-beta5

  Zmeny:

  • Opraveno mazání výchozích souborů.
  • Opraven čítač při smazání nahraného souboru.
  • Opraven placeholder pro překlad při kontrole nahrávání dalšího souboru.
 • 2.0.0-beta4 v2.0.0-beta4

  Zmeny:

 • 2.0.0-beta3 v2.0.0-beta3

  Zmeny:

  • Odstraněn z DefaultFile PHP7 type-hint a return type.
 • 2.0.0-beta2 v2.0.0-beta2

  Novinky:

  • Možnost přidávat do uploaderu výchozí soubory.
  • Lze lokalizovat javascriptové zprávy uploaderu. Přidány jak setter na control, tak i jako možnost konfigurace.
  • Přidána možnost rozšiřovat výchozí konfiguraci blueimpova uploaderu.
   • Přidány setter na nastavování vlastních hodnot.
   • Přidáno též jako položka konfigurace.

  Opraveno:

  • Nefunkční mazání nahraného souboru.
 • 2.0.0-beta1 v2.0.0-beta1

  Zmeny:

  • UI Mody nahrazeny Renderery.
   • K dispozici základní renderery pro Bootstrap4 a 3, pro HTML5 only.
  • Aktualizována verze blueimp/jQuery-FileUpload.
  • Odstraněny přebytečné soubory od blueimp. Odstraněny přebytečné soubory z nahrávacích funkcí.
  • Minoritní úpravy a fixy v rámci js funkcí.
 • 1.2.2 v1.2.2

  Zmeny:

 • 1.2.1 v1.2.1

  Zmeny:

  • Možnost přidávání vlastních parametrů k uploadovanému souboru/souborům.
   • Interface IUploadModel v metodě save() přibyl parametr $params, který přijímá pole.
   • Přidána metoda FileUploadControl::setParams() přes kterou lze pole vlastních parametrů.
  • Automatická kontrola nastavené maximální velikosti souboru oproti php.ini direktivám post_max_size a upload_max_filesize.
 • 1.2.0 v1.2.0

  Zmeny:

  • Registrace uploaderu přepsána jako rozšíření.
  • Přidána možnost přidávat vlastní šablony.
 • 1.2.0-beta v1.2.0-beta

  Zmeny:

  • Předělaná výchozí šablona. (Issue #8)
  • Přidán minimalizovaný druh rozhraní.
   • Společně přidána funkce FileUploadControl::setUIMode() a konstanty FileUploadControl::UI_FULL a UI_MINIMAL.
  • Zpětná kompatibilita pro starší Nette.
   • Pokud neexistuje funkce Html::addHtml() je využita Html::add().
  • Na stránce je možné mít více uploaderů naráz.
  • Funkce setFileFilter() se dá řetězit.
 • 1.1.4 v1.1.4

  Zmeny:

  • Issue #7
  • Nette\Utils\Html::setName() nahrazeno za setAttribute() -> Přejmenování input tagu vedlo k nemožné identifikaci tokenu a nahrávané fronty.
  • Při neúspěšném uploadu se nezvětšuje čítač nahraných souborů.
  • Dle https://forum.nette.org/cs/26615-addon-jquery-fileupload-fatal-error
   • Opraveno používání filteru - Nyní se netváří povinně.
   • Settery se dají řetězit.
 • 1.1.3 v1.1.3

  Zmeny:

  • Drobné úpravy, oprava komapatibility s Nette 2.4.
 • 1.1.2 v1.1.2

  Zmeny:

  • Při vypsání chybové hlášky k souboru se negeneruje zbytečné <br>.
  • Soubor lze smazat a přejmenovat až po úspěšném nahrání na server.
  • Pokud soubor nemá koncovku, není propsán celý jeho název do pole s koncovkou.
 • 1.1.1 v1.1.1

  Zmeny:

  • Oprava nefunkčního filtrování souborů.
 • 1.1.0 v1.1.0

  Zmeny:

  • Možnost přejmenování souborů.
  • Možnost omezit nahrávané typy souborů.
  • Úpravy v rozhraní.
  • Tokenizace upload controlu.
   • Zabrání, aby se ke zpracování dostaly soubory, které byly vybrány k uploadu, ale formulář nebyl odeslán.
 • 1.0.1 v1.0.1

  Zmeny:

  • Oprava Issue #1
  • Přesun functions.js a style.css na správné místo do adřesáře fileupload.
 • 1.0.0 v1.0.0

  First bump. 👊

bar-chart-fill

Statistics

download-cloud-fill
21028
star-fill
28
bug-fill
10
flashlight-fill
143d
price-tag-2-line

Badges

guide-fill

Dependencies

php (>=5.6.0)
nette/forms (^v2.4.0)
nette/http (^v2.4.0)
nette/utils (^v2.4.0)
nette/di (^v2.4.0)
latte/latte (^v2.4.0)
Componette Componette felix@nette.org