Statistics
21
0
0
356d
Badges
Tags
Dependencies

PHP knihovna pro komunikaci s registrem smluv

Codacy Badge Build Status License Latest stable

Instalace

Composer

Pro instalaci balíčku je nutné jej instalovat skrze composer.

composer require helppc/isrs

Popis

Tato třída slouží pouze k vytvoření XML souboru pro zaslání na MVČR a k rozparsování odpovědi od ISRS. K prodení požadované operace je potřeba XML soubory typu IRequest zaslat prostřednictvím Informačnícho systému datových scrhánek ISDS nebo ISDS test

Pomoc a řešní chyb

V případě že potřebujete poradit, nebo při implementaci Vám třída zobrazuje chybu můžete využít následujících kontaktů. Základní pomoc je poskytována zcela zdarma pomocí Issues.

Odkazy

Licence

MIT - https://opensource.org/licenses/MIT

Donations

No release at this moment. Try to create first one.

Is this addon outdated? Did you find an issue? Please report it.

Componette Componette admin@componette.com