Componette

Componette

download-cloud-line composer require helppc/isrs

PHP knihovna pro komunikaci s registrem smluv

Codacy Badge Build Status License Latest stable

Instalace

Composer

Pro instalaci balíčku je nutné jej instalovat skrze composer.

composer require helppc/isrs

Popis

Tato třída slouží pouze k vytvoření XML souboru pro zaslání na MVČR a k rozparsování odpovědi od ISRS. K prodení požadované operace je potřeba XML soubory typu IRequest zaslat prostřednictvím Informačnícho systému datových scrhánek ISDS nebo ISDS test

Pomoc a řešní chyb

V případě že potřebujete poradit, nebo při implementaci Vám třída zobrazuje chybu můžete využít následujících kontaktů. Základní pomoc je poskytována zcela zdarma pomocí Issues.

Odkazy

Licence

MIT - https://opensource.org/licenses/MIT

Donations

No release at this moment. Try to create first one.

bar-chart-fill

Statistics

download-cloud-fill
21
star-fill
0
bug-fill
0
flashlight-fill
3.3y
price-tag-2-line

Badges

guide-fill

Dependencies

php (>=7.1)
ext-xml (*)
ext-libxml (*)
ext-dom (*)
Componette Componette felix@nette.org