Statistics
9556
26
12
129d
Badges
Dependencies
 • 2.0.1 Verze 2.0.1

  Kompatibilita s PHP 7.2

 • 2.0.0 Verze 2.0.0

  • UI mody nahrazeny Renderer classes.
   • FileUploader nabĂ­zĂ­ vĂ˝chozĂ­ rendering pro Bootstrap3 a 4, a HTML5 only.
  • Aktualizace blueimp/jQuery-FileUpload.
  • MoĹľnost pĹ™idávánĂ­ vĂ˝chozĂ­ch souborĹŻ do uploaderu.
  • Lze pĹ™ekládat hlášky uploaderu.
   • MoĹľnost nastavit v neonu vlastnĂ­ vĂ˝chozĂ­ hlášky.
  • MoĹľnost rozšiĹ™ovat konfiguraci blueimpova uploaderu.
   • PomocĂ­ setteru i konfigurace v neon.
 • 2.0.0-beta5 Verze 2.0.0-beta5

  • Opraveno mazánĂ­ vĂ˝chozĂ­ch souborĹŻ.
  • Opraven ÄŤĂ­taÄŤ pĹ™i smazánĂ­ nahranĂ©ho souboru.
  • Opraven placeholder pro pĹ™eklad pĹ™i kontrole nahrávánĂ­ dalšího souboru.
 • 2.0.0-beta4 Verze 2.0.0-beta4

  Oprava získávání translatoru - Need na false, aby nedocházelo k výjimce.
  https://forum.nette.org/cs/27287-jquery-fileupload-snadny-upload-souboru?p=3#p193347

 • 2.0.0-beta3 Verze 2.0.0-beta3

  • OdstranÄ›n z DefaultFile PHP7 type-hint a return type.
 • 2.0.0-beta2 Verze 2.0.0-beta2

  Novinky:

  • MoĹľnost pĹ™idávat do uploaderu vĂ˝chozĂ­ soubory.
  • Lze lokalizovat javascriptovĂ© zprávy uploaderu. PĹ™idány jak setter na control, tak i jako moĹľnost konfigurace.
  • PĹ™idána moĹľnost rozšiĹ™ovat vĂ˝chozĂ­ konfiguraci blueimpova uploaderu.
   • PĹ™idány setter na nastavovánĂ­ vlastnĂ­ch hodnot.
   • PĹ™idáno tĂ©Ĺľ jako poloĹľka konfigurace.

  Opraveno:

  • NefunkÄŤnĂ­ mazánĂ­ nahranĂ©ho souboru.
 • 2.0.0-beta1 Verze 2.0.0-beta1

  • UI Mody nahrazeny Renderery.
   • K dispozici základnĂ­ renderery pro Bootstrap4 a 3, pro HTML5 only.
  • Aktualizována verze blueimp/jQuery-FileUpload.
  • OdstranÄ›ny pĹ™ebyteÄŤnĂ© soubory od blueimp. OdstranÄ›ny pĹ™ebyteÄŤnĂ© soubory z nahrávacĂ­ch funkcĂ­.
  • MinoritnĂ­ Ăşpravy a fixy v rámci js funkcĂ­.
 • 1.2.2 Verze 1.2.2

  Issue #24

 • 1.2.1 Verze 1.2.1

  • MoĹľnost pĹ™idávánĂ­ vlastnĂ­ch parametrĹŻ k uploadovanĂ©mu souboru/souborĹŻm.
   • Interface IUploadModel v metodÄ› save() pĹ™ibyl parametr $params, kterĂ˝ pĹ™ijĂ­má pole.
   • PĹ™idána metoda FileUploadControl::setParams() pĹ™es kterou lze pole vlastnĂ­ch parametrĹŻ.
  • Automatická kontrola nastavenĂ© maximálnĂ­ velikosti souboru oproti php.ini direktivám post_max_size a upload_max_filesize.
 • 1.2.0 Verze 1.2.0

  • Registrace uploaderu pĹ™epsána jako rozšířenĂ­.
  • PĹ™idána moĹľnost pĹ™idávat vlastnĂ­ šablony.
 • 1.2.0-beta Verze 1.2.0-beta

  • PĹ™edÄ›laná vĂ˝chozĂ­ šablona. (Issue #8)
  • PĹ™idán minimalizovanĂ˝ druh rozhranĂ­.
   • SpoleÄŤnÄ› pĹ™idána funkce FileUploadControl::setUIMode() a konstanty FileUploadControl::UI_FULL a UI_MINIMAL.
  • ZpÄ›tná kompatibilita pro starší Nette.
   • Pokud neexistuje funkce Html::addHtml() je vyuĹľita Html::add().
  • Na stránce je moĹľnĂ© mĂ­t vĂ­ce uploaderĹŻ naráz.
  • Funkce setFileFilter() se dá Ĺ™etÄ›zit.
 • 1.1.4 Verze 1.1.4

  • Issue #7
  • Nette\Utils\Html::setName() nahrazeno za setAttribute() -> PĹ™ejmenovánĂ­ input tagu vedlo k nemoĹľnĂ© identifikaci tokenu a nahrávanĂ© fronty.
  • PĹ™i neĂşspěšnĂ©m uploadu se nezvÄ›tšuje ÄŤĂ­taÄŤ nahranĂ˝ch souborĹŻ.
  • Dle https://forum.nette.org/cs/26615-addon-jquery-fileupload-fatal-error
   • Opraveno používánĂ­ filteru - NynĂ­ se netváří povinnÄ›.
   • Settery se dajĂ­ Ĺ™etÄ›zit.
 • 1.1.3 Verze 1.1.3

  Drobné úpravy, oprava komapatibility s Nette 2.4.

 • 1.1.2 Verze 1.1.2

  • PĹ™i vypsánĂ­ chybovĂ© hlášky k souboru se negeneruje zbyteÄŤnĂ© <br>.
  • Soubor lze smazat a pĹ™ejmenovat aĹľ po ĂşspěšnĂ©m nahránĂ­ na server.
  • Pokud soubor nemá koncovku, nenĂ­ propsán celĂ˝ jeho název do pole s koncovkou.
 • 1.1.1 Verze 1.1.1

  Oprava nefunkčního filtrování souborů.

 • 1.1.0 Verze 1.1.0

  • MoĹľnost pĹ™ejmenovánĂ­ souborĹŻ.
  • MoĹľnost omezit nahrávanĂ© typy souborĹŻ.
  • Ăšpravy v rozhranĂ­.
  • Tokenizace upload controlu.
   • ZabránĂ­, aby se ke zpracovánĂ­ dostaly soubory, kterĂ© byly vybrány k uploadu, ale formulář nebyl odeslán.
 • 1.0.1 Verze 1.0.1

  • Oprava Issue #1
  • PĹ™esun functions.js a style.css na správnĂ© mĂ­sto do adĹ™esáře fileupload.
 • 1.0.0 Verze 1.0.0

Is this addon outdated? Did you find an issue? Please report it.

Componette Componette admin@componette.com