Componette

Componette

JZechy

JZechy / Nette-AntiSpam 2.0.5.1

🚫 Nette AntiSpam form control.

download-cloud-line composer require jzechy/nette-antispam

Nette-AntiSpam

Latest stable license Downloads Total Open Issues

Nette-AntiSpam slouží jako formulářová komponenta, která pomocí čtyř metod ochrání formulář proti náhodnému spamu.

Skrytá pole

Do formuláře jsou vygenerována další pole navíc, která jsou před uživatelem skryta JavaScriptem. Pokud bude nějaké z polí vyplněno, bude odesílající identifikován jako spambot.

Skrytí JavaScriptem se dá nahradit vlastní CSS třídou po skrytí pro případ uživatelů bez JavaScriptu.

Časový zámek formuláře

Jelikož spamboti zpravidla odesílají formuláře téměř ihned. Dá se nastavit ve vteřinách doba, pro kterou formulář zablokován.

Kontrolní otázka

Náhodně vygenerovaná, jednoduchá početní úloha, kdy čísla jsou náhodně převáděna na řetězce. Tato otázka je uživateli opět skryta a vyplněna JavaScriptem. Pokud má uživatel JavaScript vypnutý, bude vyzván k vyplnění pole.

Pro tento případ je možné labelu i inputu nastavit vlastní vykreslování.

Prodleva mezi příspěvky

Tato prodleva určuje, za jak dlouho může uživatel znova odeslat příspěvěk.

Composer

composer require jzechy/nette-antispam

Instalace

Do vašeho config.neon do extensions sekce stačí přidat:

antispam: Zet\AntiSpam\AntiSpamExtension

Konfigurace

Komponentu lze nakonfigurovat pomocí následujících nastavení:

 • lockTime Časový zámek formuláře, během kterého se nesmí odeslat. Nastavuje se očekávaná prodleva ve vteřinách.
 • resendTime Čas, po kterém uživatel může znova odeslat formulář. Nastavuje se očekávání prodleva ve vteřinách Lze vypnout nastavením nuly.
 • numbers Pole čísel pro náhodný převod na řetězec. Čísla jsou řazena od nuly.
 • question Znění kontrolní otázky.
 • translate Zapne lokalizaci pro kontrolní otázku. True/false.

Použití

Registrované rozšíření formuláře lze pak použít následovně:

protected function createComponentForm() {
 $form = new \Nette\Application\UI\Form();

 // Vlastní prvky formuláře ...
 $form->addAntiSpam("spamControl", 5, 60);
}

Funkce addAntiSpam příjímá jako první parametr název prvku, tento jediný parametr je povinný.

Dále lze přidat jako druhý parametr zámek formuláře a jako třetí čas, po kterém bude uživatel moci odeslat znova formulář.

Ověření formuláře

Formulář lze ověřit dle hodnoty, kterou prvek vrátí - Navrací true, pokud odesílatel antispamem prošel nebo false v opačném případě:

$values = $form->getValues();
if($values->spamControl) {
 // Všechny podmínky pro odeslání formuláře byli splněny.
}

Konfigurace

Settery

$antiSpam->setLockTime(); // Nastaví, kolik vteřin musí uplynout před odesláním formuláře.
$antiSpam->setResendTime(); // Nastaví, kolik vteřin musí uplynout, než je formulář znova odeslán.
$antiSpam->setNumbers(); // Pole čísel vyjádřených slovy pro náhodný převod na řetězec.
$antispam->setQuestion(); // Znění kontrolní otázky.

Gettery

$antispam->getError(); // Kod chyby.
$antispam->getHiddenFields(); // Vrátí generátor skrytých polí. Užitečné pro přepnutí schování z JS na CSS.
$antispam->getQuestionGenerator(); // Vrátí generátor kontrolní otázky s prototypy Labelu a inputu.

Pokud budou splněny všechny podmínky pro odeslání formuláře, bude funkcí getError() navrácena 0. Jinak se vrací číselné označení chyby, které lze testovat proti konstantám ze třídy Zet\AntiSpam\ErrorType.

ErrorType Konstanty

class ErrorType {
	
	use StaticClass;
	
	const NO_ERROR = 0;
	
	const LOCK_TIME = 1;
	
	const RESEND_TIME = 2;
	
	const HIDDEN_FIELDS = 3;
	
	const QUESTION = 4;
}
 • 2.0.5.1 Verze 2.0.5.1

  Odstraněn return type hint.

 • 2.0.5 Verze 2.0.5

  Oprava fungování multiple formulářů s antispamem.

 • 2.0.4 Verze 2.0.4

  Minor fixes.

 • 2.0.3 Verze 2.0.3

  Odebrán testovací debug.

 • 2.0.2 Verze 2.0.2

  Oprava práce se session: Odesílání dat probíhalo po vykreslení.

 • 2.0.1 Verze 2.0.1

  Změna místa generování Html ID a Name pro validaci. V případě formuláře přes multiplier vznikala kolize na ID.

 • 2.0.0 Verze 2.0.0

  • Nové API.
  • Registrace pomocí extension.
  • Možnost lokalizace kontrolní otázky.
  • Skrytá pole se skrývají javascriptem. Lze přepnout na CSS.
  • Nový přístup k prototype inputu a labelu pro kontrolní otázku.
  • Čas pro další odeslání formuláře se nastavuje až po úspěšném odeslání.
 • 1.0.4 Verze 1.0.4

  • Oprava kompability s Nette 2.4
 • 1.0.3

  Oprava 1.0.2 (špatný commit).

 • 1.0.2

  • Opraven způsob validace formuláře. Do values se nyní předává boolean hodnota. True pokud formulář prošel, false pokud ne.
 • 1.0.1

  • Integrace Nette Session
  • Přidány prototypes pro label a input pro kontrolní otázku
  • Oprava možnosti zadání vlastní otázky
  • Zrušení generování příkladu s násobením

  Composer:

  • Přidány závislosti composeru.
 • 1.0.0

bar-chart-fill

Statistics

download-cloud-fill
7407
star-fill
5
bug-fill
3
flashlight-fill
5.8y
price-tag-2-line

Badges

guide-fill

Dependencies

php (^5.6 || ^7.0)
nette/forms (^2.4.0)
nette/http (^2.4.0)
nette/utils (^2.4.0)
nette/di (^2.4.0)
Componette Componette felix@nette.org