Componette

Componette

MartkCz

MartkCz / jquery-nette-forms

Addition for NetteForms

Client-side pro Nette forms

Instalace

<script src="{$basePath}/js/jquery.js"></script>
<script src="{$basePath}/js/netteForms.js"></script>
<script src="{$basePath}/js/jquery.nette.forms.js"></script>
<script>
  $.form.init();
</script>

Konfigurace

  $.form.liveValidationUrl = {link validate!}; // Optional - Globální nastavení pro live validaci
  $.form.useLabels = true; // Výchozí true - Při hodnotě true a při renderu chyb u formuláře bere label pole a přidá k chybové zprávě

Pro dynamicky přidané formuláře můžeme přiřadit validaci za pomocí:

  $.form.refresh();

Nastavení formuláře přes data atributy

data-novalidate

Vynechá validaci celého formuláře.

  <form n:name="name" data-novalidate>

data-novalidatelive

Vynechá live validaci celého formuláře.

  <form n:name="name" data-novalidatelive>

data-error-container

Nastaví vlastní container pro chybové hlášky

  <div id="myContainer"></div>
  
  <form n:name="name" data-error-container="#myContainer">

data-error-type

Nastaví container pro jednu chybovou hlášku.

  <form n:name="name" data-error-type="strong class='input-error'">

Vygeneruje:

  <div class="form-error-container">
    <strong class="input-error">Tato položka je povinná.</strong>
  </div>

data-renderer

Nastaví renderer.

  <form n:name="name" data-renderer="myRenderer">

data-nolabel

Vynechá chybovou hlášku s label.

  <form n:name="name" data-nolabel>

data-errors-at

  <form n:name="name" data-errors-at="form">

Nastaví vykreslovaní chyb u formuláře místo u inputů.

Nastavení pole přes data atributy

data-validatelive-url

Na danou url adresu se pošlou údaje k vyhodnocení.

  <input n:name="name" data-validatelive-url="{link validateName!}">

data-novalidatelive

Live validace se u tohoto pole neprovede

  <input n:name="name" data-novalidatelive>

data-error-container

Nastaví vlastní container pro chybové hlášky

  <input n:name="name" data-error-container="#customContainer">
  
  <div id="customContainer"></div>

data-error-type

Nastaví container pro jednu chybovou hlášku.

  <input n:name="name" data-error-type="strong class='input-error'">

Vygeneruje:

  <div class="form-error-container">
    <strong class="input-error">Tato položka je povinná.</strong>
  </div>

data-novalidate

Pole bude přeskočeno při validaci.

  <input n:name="name" data-novalidate>

data-label

Nastaví label pro chybovou hlášku.

  <input n:name="name" data-label="Uživatelské jméno">

data-nolabel

Vynechá chybovou hlášku s label.

  <input n:name="name" data-nolabel>

Nastavení odesílacích tlačítek přes data atributy

data-novalidate

Vynechá validaci formuláře po kliknutí na dané tlačítko.

  <input n:name="back" data-novalidate>

Vlastní renderery

$.form.addRenderer('render', {
  /**
   * Error at control
   *
   * @param {string} message
   * @param {SingleControl} ctrl
   */
  controlError: function (message, ctrl) {
    // Odstranění chyby u pole
  },
  /**
   * Errors at form
   *
   * @param {string} message
   * @param {SingleControl} ctrl
   */
  formError: function (message, ctrl) {
    // Přidání chyby u formuláře
  },
  /**
   * Base method for adding error message
   *
   * @param {string} message
   * @param $container
   * @param {SingleControl} ctrl
   * @param {string} type
   */
  addError: function (message, $container, ctrl, type) {
    // Přidání chyby
  },
  /**
   * Base method for removing error message
   *
   * @param $container
   * @param {SingleControl} ctrl
   */
  removeCustomError: function ($container, ctrl) {
    // Odstranění chyby 
  },
  /**
   * Method which removes error message at control
   *
   * @param {SingleControl} ctrl
   */
  removeError: function (ctrl) {
    // Odstranění chyby u pole
  },
  /**
   * Method which removes error message at form
   *
   * @param {SingleControl} ctrl
   */
  removeFormError: function (ctrl) {
    // Odstranění chyby u formuláře
  }
});

No release at this moment. Try to create first one.

bar-chart-fill

Statistics

download-cloud-fill
N/A
star-fill
1
bug-fill
2
flashlight-fill
8.3y
price-tag-2-line

Badges

Componette Componette felix@nette.org