Statistics
2273
3
0
1.3y
Badges
Tags
Dependencies

pavlista/nette-error-handler

Jednoduché rozšíření Nette které zajištuje zobrazení názvu souboru se zalogovanou exception při zobrazení chyby 500 v produkčním režimu (viz. obrázek níže).

Instalace

  • Nainstalujte balíček přes příkaz: composer require pavlista/nette-error-handler.
  • V konfiguraci nette zaregistrujte nový error presenter.
application:
    errorPresenter: ErrorHandler:Error
  • Do souboru boostrap.php přidejte ihned pod $configurator->enableTracy(__DIR__ . '/../log'); registraci error handleru:
ErrorHandlerModule\ErrorHandler::register();

No release at this moment. Try to create first one.

Is this addon outdated? Did you find an issue? Please report it.

Componette Componette admin@componette.com