Componette

Componette

MichaelPavlista

MichaelPavlista / nette-palette 2.3.1

An on-demand image handling and manipulation library also for generating, saving and fetching images and thumbnails.

download-cloud-line composer require pavlista/nette-palette

Nette Palette

Nette palette je rozšíření pro Nette Framework které umožňuje jednoduchuché i pokročilé úpravy obrazových souborů včetně inteligentního generování miniatur a náhledů.

Palette u obrázků například umožňuje: změny rozměrů, vkládání vodoznaků, pokročilé transformace, nastavení průhlednosti a množství dalších efektních filtrů a funkcí.

Instalace a integrace do Nette

1. Nejdříve Palette naistalujeme do projektu nejlépe pomocí composeru.

php composer.phar require pavlista/nette-palette

2. Po té v Nette do config.neon zaregistrujeme rozšíření.

extensions:
  palette: NettePalette\PaletteExtension

3. Do config.neon také přidáme sekci s nastavením rozšíření a správně ji vyplníme.

palette:
  path: 'files/thumbs/'
  url: 'http://website.com/files/thumbs/'
  signingKey: '%uniqueSigningKey%'
  basepath: '/var/www/website.com/www/files/'    
 • path: Je relativní nebo absolutní cesta ke složce do které se mají vygenerované miniatury a obrázky ukládat. Tato složka musí existovat a musí být do ní možné zapisovat!
 • url: Absolutní url adresa s lomítkem na konci na které je složka s miniatury veřejně dostupná.
 • signingKey: Náhodný řetězec, kterým se podepisují (http) požadavky na generování miniatur.
 • basepath: (nepovinný) Absolutní cesta k document rootu webu.
 • fallbackImage: (nepovinný) Absolutní cesta k obrázku, který se použije v případě, že požadovaný obrázek neexistuje (užitečné hlavně pro DEV).
 • fallbackImages (nepovinný) Definice pojmenovaných výchozích obrázků ve tvaru název obrázku => absolutní cesta k obrázku, které je možné v Palette query použít pomocí FallbackImg.
 • template: (nepovinný) Pole šablon ve tvaru název šablony => paletteQuery. Šablony je možné používat v palette query přes . např.: .template.
 • websiteUrl: (nepovinný) Adresa aplikace s lomítkem na konci pro generování absolutních url adres k obrázkům v cli (např.: https://localhost/).
 • pictureLoader: (nepovinný) Služba implementující interface IPictureLoader, přes kterou je možné upravit logiku načítání a generování obrázků přes Palette.
 • handleException: (nepovinný) Jak se má pracovat s výjímkami při generování obrázků? true (default) - výjímky se logují přes tracy, false - výjímky se vyhazují, string - výjímky se logují do souboru přes tracy.
 • webpMacroDefaultQuality: (nepovinný) Definice výchozí kvality (1–100) WebP obrázků pro makro n:webp. Pokud není zadáno, použije se 100.

4. A na konec do routovacích pravidel aplikace přidat na první místo toto pravidlo:

$router[] = new Route('files/thumbs/<path .+>', 'Palette:Palette:image');

Kde files/thumbs/ je relativní veřejná url adresa ke složce miniatur. Díky tomuto je možné aby Palette generovala miniatury obrázků vždy on demand.

Použití v nette

V Nette je služba palette dostupná pod názvem @palette.service.

Latte

V Latte je možné palette používat následujícími způsoby:


Makro n:palette-src

Makro je možné použít u HTML tagu <img> a <source>.
Na vstupu musí být vždy cesta k souboru obrázku (ne url adresa) a palette query.

Příklad:

{* Použití v tagu img (src) *}
<img n:palette-src="$image, '300;300;fit'" alt="Image" />

{* Použití v tagu source (srcset) *}
<source n:palette-src="$image, '300;300;fit&Grayscale&WebP'" type="image/webP">

Výsledné HTML:

<img alt="Image" src="/demo/www/nette3.0/thumbs/images/portrait.4087713685.1638810813.jpg">
<source type="image/webP" srcset="/demo/www/nette3.0/thumbs/images/portrait.2202428379.1638810813.jpg.webp">

Filtr palette

V Latte lze generovat miniatury a různé verze obrázků pomocí filtru palette na jehož vstupu musí být vždy cesta k souboru obrázku (ne url adresa) a palette query.

Příklad:

<img src="{$image|palette:'Resize;100;150&Border;2;2;black'}" />

Tento kód vygeneruje z obrázku miniaturu obrázku o rozměrech 100 x 150px s 2px černým rámečkem okolo.


Makro n:webp

Pomocí tohoto makra je možné vygenerovat picture set obrázků, kde jako první verze bude verze obrázku ve formátu WebP s fallbackem na původní formát souboru (jpg|png|gif). Makro je možné použít pouze HTML tagu <picture>.

Uvnitř tagu picture musí být zadán jeden tag img s definicí zdrojového obrázku setu přes makro n:picture-src
(argumenty tohoto makra jsou shodné s makrem n:palette-src).

V makru je možné zadat procentuální kvalitu výsledného obrázku (1-100), pokud není zadána použije se hodnota z konfigurace webpMacroDefaultQuality.

Příklady:

<div>JPG</div>
<picture n:webp>
  <img n:picture-src="$imageJpg, '300;300;fit'" alt="Image" />
</picture>

<div>JPG - Custom WebP quality (1–100)</div>
<picture n:webp="10">
  <img n:picture-src="$imageJpg, '300;300;fit'" alt="Image" />
</picture>

<div>WebP</div>
<picture n:webp>
  <img n:picture-src="$imageWebp, '300;300;fit'" alt="Image" />
</picture>

Výsledek:

<div>JPG</div>
<picture>
  <source srcset="/images/image.3082875972.1638810813.jpg.webp" type="image/webp">
  <source srcset="/images/image.2641037063.1638810813.jpg" type="image/jpeg">
  <img alt="Image" src="/images/image.2641037063.1638810813.jpg">
</picture>

<div>JPG - Custom WebP quality (1–100)</div>
<picture>
  <source srcset="/images/image.1770219929.1638810813.jpg.webp" type="image/webp">
  <source srcset="/images/image.2641037063.1638810813.jpg" type="image/jpeg">
  <img alt="Image" src="/images/image.2641037063.1638810813.jpg">
</picture>

<div>WebP</div>
<picture>
  <source srcset="/images/image.6612593.1638810813.webp" type="image/webp">
  <img alt="Image" src="/images/image.6612593.1638810813.webp">
</picture>

Seznam všech možných filtrů a effektů včetně používání samotného Palette naleznete na Githubu Palette

Důležité odkazy

 • 2.3.1

 • v2.3.0 v2.3.0

  New: Added support for named default images.

 • v2.1.1 v2.1.1

 • v2.1.0 v2.1.0

  • NEW: Latte macro n:webp.
  • NEW: Latte macro n:palette-src.
  • NEW: Added configuration option webpMacroDefaultQuality.
  • NEW: PHPStan
 • v2.0.1 v2.0.1

  Fixed bug when fallback image ignores imageQuery.

 • v1.6.1 v1.6.1

  Fixed bug when fallback image ignores imageQuery.

 • v1.6.0 v1.6.0

  Add WebP support. 🥂
  Server requests is now signed with HMAC.
  All images is saved as "progressive" by default.
  Default quality changed to 90%.
  Invalid request to palette endpoint throws BadRequestException.

 • v2.0.0 v2.0.0

  Nette Palette now supports Nette 3.0 and PHP 7.1 features. 🥳
  *For older Nette versions use Nette Palette < 2.0.0.

 • v1.5.0 v1.5.0

  NettePalette now log generator errors via Tracy\Debugger and configuration is much simpler.
  Powered by new version Palette v2.5.*

 • v1.4.0 v1.4.0

 • v1.3.0 v1.3.0

  Support for absolute picture url when is relative generator url set

 • v1.2.0 v1.2.0

 • v1.1.0 v1.1.0

  Support for palette v2.1.0. Now supports custom image query templates and fallback image.

 • v1.0.0

Componette Componette felix@nette.org