Componette

Componette

MichaelPavlista

MichaelPavlista / nette-palette v2.0.1

An on-demand image handling and manipulation library also for generating, saving and fetching images and thumbnails.

download-cloud-line composer require pavlista/nette-palette

Nette Palette

Nette palette je rozšíření pro Nette Framework které umožňuje jednoduchuché i pokročilé úpravy obrazových souborů včetně inteligentního generování miniatur a náhledů.

Palette u obrázků například umožňuje: změny rozměrů, vkládání vodoznaků, pokročilé transformace, nastavení průhlednosti a množství dalších efektních filtrů a funkcí.

Instalace a integrace do Nette

1. Nejdříve Palette naistalujeme do projektu nejlépe pomocí composeru.

php composer.phar require pavlista/nette-palette

2. Po té v Nette do config.neon zaregistrujeme rozšíření.

extensions:
  palette: NettePalette\PaletteExtension

3. Do config.neon také přidáme sekci s nastavením rozšíření a správně ji vyplníme.

palette:
  path: 'files/thumbs/'
  url: 'http://website.com/files/thumbs/'
  basepath: '/var/www/website.com/www/files/'
  signingKey: '%uniqueSigningKey%'
 • path: Je relativní nebo absolutní cesta ke složce do které se mají vygenerované miniatury a obrázky ukládat. Tato složka musí existovat a musí být do ní možné zapisovat!
 • url: Absolutní url adresa s lomítkem na konci na které je složka s miniatury veřejně dostupná.
 • basepath: Absolutní cesta k document rootu webu. Tento parametr je nepovinný.

4. A na konec do routovacích pravidel aplikace přidat na první místo toto pravidlo:

$router[] = new Route('files/thumbs/<path .+>', 'Palette:Palette:image');

Kde files/thumbs/ je relativní veřejná url adresa ke složce miniatur. Díky tomuto je možné aby Palette generovala miniatury obrázků vždy on demand.

Použití v nette

V Nette je služba palette dostupná pod názvem @palette.service.

V Latte lze generovat miniatury a různé verze obrázků pomocí filtru palette na jehož vstupu musí být vždy cesta k souboru obrázku (ne url adresa) a palette query. Např.:

<img src="https://raw.github.com/MichaelPavlista/nette-palette/HEAD/{$image|palette:'Resize;100;150&Border;2;2;black'}" />

Tento kód vygeneruje z obrázku miniaturu obrázku o rozměrech 100 x 150px s 2px černým rámečkem okolo. Seznam všech možných filtrů a effektů včetně používání samotného Palette naleznete na Githubu Palette

Důležité odkazy

 • v2.0.1 v2.0.1

  Fixed bug when fallback image ignores imageQuery.

 • v1.6.1 v1.6.1

  Fixed bug when fallback image ignores imageQuery.

 • v1.6.0 v1.6.0

  Add WebP support. 🥂
  Server requests is now signed with HMAC.
  All images is saved as "progressive" by default.
  Default quality changed to 90%.
  Invalid request to palette endpoint throws BadRequestException.

 • v2.0.0 v2.0.0

  Nette Palette now supports Nette 3.0 and PHP 7.1 features. 🥳
  *For older Nette versions use Nette Palette < 2.0.0.

 • v1.5.0 v1.5.0

  NettePalette now log generator errors via Tracy\Debugger and configuration is much simpler.
  Powered by new version Palette v2.5.*

 • v1.4.0 v1.4.0

 • v1.3.0 v1.3.0

  Support for absolute picture url when is relative generator url set

 • v1.2.0 v1.2.0

 • v1.1.0 v1.1.0

  Support for palette v2.1.0. Now supports custom image query templates and fallback image.

 • v1.0.0

Componette Componette felix@nette.org