Statistics
12
0
0
325d
Badges
Dependencies

Nette media

Status BETA. Don't using!

Správa a poskytování souborů a obrázků v Nette.

Uploadujeme obrázky do nějakého úložiště. Poskytujeme konkrétní náhledy obrázků. Umožňuje stahování souborů.

Odkazování v šabloně

original image:

<img src="https://raw.github.com/tacoberu/nette-media/HEAD/users, 'david.jpg'">
<a href={src users, 'david.jpg'}>

thumbnail with width:

<img src="https://raw.github.com/tacoberu/nette-media/HEAD/users, 'david.jpg', 150">

thumbnail with width and height:

<img src="https://raw.github.com/tacoberu/nette-media/HEAD/users, 'david.jpg', '150x150'">

thumbnail with different resize method (default is fit):

<img src="https://raw.github.com/tacoberu/nette-media/HEAD/users, 'david.jpg', 150, stretch">

absolute urls (works only at latte):

<img src="https://raw.github.com/tacoberu/nette-media/HEAD/users, '//david.jpg'">

You can even use names without files' extensions and images-manager will try to find it for you:

<img src="https://raw.github.com/tacoberu/nette-media/HEAD/users, david, 100">

Konfigurace

extensions: media: Taco\NetteWebImages\Extension

media: cacheDir: %appDir%/../temp/assets providers: - Taco\NetteWebImages\DefaultImageProvider(%appDir%/../../var/uploads) routes: - 'assets/.' rules: medium: [width: 300, height: 200, algorithm: fit, quality: 75] small: [width: 100, height: 100, algorithm: fit, quality: 75] big: [width: 800, height: 600, algorithm: fit, quality: 100]

TODO

  • Zkontrolovat routy, zda tam jde upravovat size. Možná přejmenovat na variants.
  • Resize předělat na transformační keychain.
  • Cache do samostatné třídy.
  • Načítat statická data.

Poznámky

Statická data, jako jsou javascripty, nebo css se nenačítají pomocí media on-demand. Zde spoléháme na aktualizaci pomocí externího nástroje.

No release at this moment. Try to create first one.

Is this addon outdated? Did you find an issue? Please report it.

Componette Componette admin@componette.com