Componette

Componette

download-cloud-line composer require tomas-kulhanek/czech-data-box

PHP knihovna pro komunikaci s Informačním systémem datových schránek (ISDS) Ministerstva vnitra

DEV branch workflows Latest Stable Version Total Downloads Monthly Downloads License

POZOR!! Pokud implementujete napojení na ISDS, je potřeba aby jste se řídili dle PROVOZNÍHO ŘÁDU

Instalace

Composer

Pro instalaci balíčku je nutné jej instalovat skrze composer.

composer require tomas-kulhanek/czech-data-box

Dále je potřeba využít nějakého klienta. Buď je možné využít Guzzle nebo Symfony Http client

composer require tomas-kulhanek/czech-data-box guzzlehttp/guzzle:^7.0
composer require tomas-kulhanek/czech-data-box symfony/http-client

V případě využívání vlastního http klienta, stačí implementovat rozhraní TomasKulhanek\CzechDataBox\Provider\ClientProviderInterface a předat ho do konstruktoru třídy TomasKulhanek\CzechDataBox\Connector. Samozřejmostí je třeba zajistit správné nastavení hlaviček nebo SSL klientských certifikátů.

Popis

Tato knihovna slouží k základní komunikaci s Informačním systémem datových scrhánek ISDS nebo ISDS test

Základní použití

Pro každou operaci je potřebné zadat přístupové údaje

<?php
$account = new \TomasKulhanek\CzechDataBox\Account();
$account->setPassword('mojeTajneHeslo')
    ->setLoginName('mujLogin')
    ->setLoginType(\TomasKulhanek\CzechDataBox\Enum\LoginTypeEnum::NAME_PASSWORD)
    ->setProduction(false);

Využití s Symfony HTTP client

Instalace

composer require tomas-kulhanek/czech-data-box symfony/http-client

Instancování

$serializer = \TomasKulhanek\Serializer\SerializerFactory::create();
$guzzleProvider = \TomasKulhanek\CzechDataBox\Provider\SymfonyClientProvider::create();
$connector = new \TomasKulhanek\CzechDataBox\Connector($serializer, $guzzleProvider);

Využití s Guzzle 7

Instalace

composer require tomas-kulhanek/czech-data-box guzzlehttp/guzzle:^7.0

Instancování

$serializer = \TomasKulhanek\Serializer\SerializerFactory::create();
$guzzleProvider = \TomasKulhanek\CzechDataBox\Provider\GuzzleClientProvider::create();
$connector = new \TomasKulhanek\CzechDataBox\Connector($serializer, $guzzleProvider);

Pomoc a řešní chyb

V případě že potřebujete poradit, nebo při implementaci Vám třída zobrazuje chybu vytvořte prosím nové Issues. Základní pomoc je poskytována zcela zdarma pomocí Issues.

Odkazy

Žádosti o zřízení datové schránky

Produkční prostředí

Testovací prostředí

Zřízení testovací schránky v prostředí czecbox.cz je možné skrze formulář na produkčním portalu www.mojedatoveschranky.cz po přihlášení v nastavení

 • v5.0.0 v5.0.0

  What's Changed

  BC breaks!

  • Odebrání TomasKulhanek\CzechDataBox\Utils\DataBoxStatus a TomasKulhanek\CzechDataBox\Utils\MessageStatus
  • Přesunutí konstant s typem přihlášení do vlastní PHP enum TomasKulhanek\CzechDataBox\Enum\LoginTypeEnum
  • Úprava filtrů pro GetListOfReceivedMessages a GetListOfSentMessages na TomasKulhanek\CzechDataBox\Enum\FilterEnum

  Changed

  • Podpora pouze PHP >= 8.2
  • Odebrání namespace ze SerializedName

  Fixed

  • Oprava property recipientOrgUnitNum v GetListOfSentMessages, správně má být senderOrgUnitNum
 • v4.0.3 v4.0.3

 • v4.0.2 v4.0.2

 • v4.0.1 v4.0.1

 • v4.0.0 v4.0.0

 • v3.0.0 v3.0.0

  BC BREAKS
  Byly odebrány všechny konektory a byl vytvořen jen jeden. Dále byla odebrána celá závislost na Symfony HTTP a je potřeba si buď vytvořit implementaci klienta vytvořit, nebo použít provider pro Symfony HTTP nebo Guzzle, které je součástí

 • v2.0.0 v2.0.0

  Došlo ke změně Account objektu a odebrání všech enum

 • v1.0.1 v1.0.1

 • v1.0.0 v1.0.0

bar-chart-fill

Statistics

download-cloud-fill
2847
star-fill
3
bug-fill
3
flashlight-fill
11d
price-tag-2-line

Badges

guide-fill

Dependencies

php (>=7.4)
ext-xml (*)
ext-mbstring (*)
ext-curl (*)
ext-openssl (*)
ext-dom (*)
Componette Componette felix@nette.org