Componette

Componette

download-cloud-line composer require troidcz/verify-email

Ověřování emailových adres

DEV branch workflows Latest Stable Version Total Downloads Monthly Downloads License

Composer

Pro instalaci balíčku je nutné jej instalovat skrze composer.

composer require troidcz/verify-email

Registrace rozšíření pro Nette

extension: 
    verifyEmail: Troidcz\VerifyEmail\DI\VerifyEmailExtension
    
verifyEmail:
	lifetime: 3600
	secretKey: MySuperSecretKey
	debug: %debugMode%

Pro vygenerování absolutní adresy, která se následně zasílá skrze email lze využít VerifyEmailHelperInterface::generateSignature

<?php 
$verifyEmailHelper->generateSignature('Front:Sign:activation', $user->getId(), $user->getEmail());

Následně na akci pro aktivaci je potřeba tokeny ověřit

<?php 
$verifyEmailHelper->validateEmailConfirmation($this->getHttpRequest()->getUrl()->getAbsoluteUrl(), $user->getId(), $user->getEmail());

/** popripade je mozne vyuzit zkracenejssi zpusob */
$verifyEmailHelper->validateRequestEmailConfirmation($this->getHttpRequest(), $user->getId(), $user->getEmail());
bar-chart-fill

Statistics

download-cloud-fill
445
star-fill
0
bug-fill
0
flashlight-fill
2.6y
price-tag-2-line

Badges

guide-fill

Dependencies

php (^7.4|^8.0)
ext-json (*)
nette/di (^3.0)
Componette Componette felix@nette.org