Componette

Componette

WebChemistry

WebChemistry / doctrine-query-collection

Query collection executed as one query

download-cloud-line composer require webchemistry/doctrine-query-collection

Doctrine query collection

Vytvoření kolekce (stačí jedna v aplikaci):

$queryCollection = new QueryCollection($entityManager);

Vytvoření dotazu v doctrině

$query = $entityManager->getRepository('Entity')->createQueryBuilder('e')->where('e.name = :name')
	->setParameter('name', $name)->getQuery();

Přidání dotazu do kolekce a výsledek uložit do proměnné, uloží se Generátor, který se pozastaví před získáním výsledků z dotazu, ale stihne před tím posbírat všechny data o dotazu, aby jej vykonal v nejvhodnější dobu.

$result = $queryCollection->fromQuery($query);
$result2 = $queryCollection->fromQuery($query);

Nyní rozdá do proměnných $result a $result2 potřebné výsledky po vykonaní jediného dotazu.

foreach ($result as $row) {

}

Bez doctrine query collection: bez

s doctrine query collection: s

No release at this moment. Try to create first one.

bar-chart-fill

Statistics

download-cloud-fill
6
star-fill
0
bug-fill
0
flashlight-fill
7y
price-tag-2-line

Badges

Componette Componette felix@nette.org